Executive日記——盡攬優質讀者 實力超群! 《頭條》派發量雄霸藍籌屋苑

  今時今日香港傳媒為咗爭取更多讀者嘅支持,個個都瞓身博到盡!《頭條日報》已經連續多年成為最多人睇嘅免費報章,近日刊登嘅宣傳廣告顯示,《頭條》現時喺全港有派發中文免費報紙嘅屋苑覆蓋率已達百分百,可謂報遍全城,實力超然!

  Kelly覺得o依家傳媒競爭咁激烈,《頭條》有咁標青嘅成績,實在得嚟不易!現時《頭條》喺屋苑派發點已超過一千七百個,派發量仲雄霸大型藍籌屋苑,盡攬優質讀者之餘,更大幅拋離其他免費報章高達六倍咁多,勁!計吓數,每個大型藍籌屋苑住戶數目至少有一千個住宅樓宇,而全港起碼有幾十個呢類屋苑,咁每日睇到《頭條》嘅讀者人數堅唔少呀!

  《頭條》同事表示,之所以有咁好成績,全賴廣大讀者同廣告客戶嘅支持!《頭條》編採部同事心存感恩之餘,一定會繼續謹守崗位,努力為大家送上最快最準最多嘅新聞、財經、副刊、娛樂等資訊呀!Kelly同大家都要一齊努力,加油呀!

Kelly Chu


hd