Executive日記——萬人迪園跑 撐傷健共融

  香港迪士尼樂園年度跑步盛事「10K Weekend」,今年去到第四屆,喺剛過去嘅周六、日舉行,吸引過萬名來自本地同海外跑手參與。逾一百位迪士尼巨星、彼思好友同演藝人員亦全情投入,在樂園及度假區內為一眾跑手打氣。Kelly見到好多企業、旅遊業、社區團體領袖同傳媒朋友跑埋一份,力挺呢次活動。

  Kelly覺得呢個活動好有意義,可以推動傷健共融,展現全民運動嘅精神。今年活動嘅部份收益會捐贈予傷青會,支持該會嘅「傷青動力學堂」計劃,為兒童及青少年傷殘人士安排不同嘅戶外訓練及運動活動,提升他們嘅身體機能同擴闊社交圈子,從而建立自信及健康嘅生活。約六十名傷青會成員,包括視障、聽障及肢體殘障嘅跑手亦參加咗上周日嘅「怪獸公司3公里跑」賽事。

  香港迪士尼樂園朋友亦話,亦透過「10K Weekend」履行對環保嘅責任同支持,繼去年榮獲由香港環境卓越大獎頒發的「綠色戶外活動」獎項,今年繼續與非牟利機構合作,在現場收集回收膠樽、紙杯、其他可循環再用的物品及設置斟水設施,以達至「碳中和」目標。

Kelly Chu


hd