Executive日記——活化唐樓群 特色商店進駐 「618上海街」試業 細味老香港風情

  呢幾個月九龍示威熱點之一嘅旺角亞皆老街同彌敦道交界,呢幾日日間亦都好熱鬧,除咗新登陸香港嘅日本牛肉飯店大排長龍,喺隔一條街嘅上海街,由市建局負責保育嘅唐樓建築群保育活化項目「618上海街」,提早開放試業,吸引咗一啲喜愛懷舊嘅市民去參觀同消費。Kelly去行下,感受到有小小京都式嘅文化氣味。

  呢個「618上海街」項目,由十四幢戰前同戰後嘅唐樓群組成,當中十幢戰前騎樓式唐樓群建於上世紀二十年代,另外四幢屬於六十年代戰後興建嘅樓宇。現在已經活化成一個小型商場,有啲小商店已經開業。小妹昨天去行吓,見到有懷舊嘅家庭用品店,有銅水煲、雞嘜碗同好多上世紀流行嘅器皿;仲有舊相機同首飾店,見到有幻燈片賣,相信好多後生仔女唔知係乜嘢嚟;仲有二手衣店、舊玩具店、日本古董傢俬店……等,當然唔少得中式古董店啦。

  由於仲喺試業階段,有一啲店舖裝修緊,好似冰室同餐廳,將來有得消費有得食,處身於上世紀五、六十年代嘅氛圍,感覺都幾特別。未來仲有好多藝術文化展覽同活動O添。

  據市建局講,原本唐樓出現嚴重漏水同鋼筋鏽蝕,形容「其結構壽命的極限」,好在得到港大建築學院學生協助,透過訪問歷史學者、街坊口述歷史等方式,蒐集有關上海街故事,令呢一群咁有香港味道嘅建築重生。

Kelly Chu


hd