Executive日記——抽濕盒抽濕機的骰又慳位 有Smartech 黃梅天屋企唔會濕立立

  春天濕氣重,屋企同啲衫濕立立,令人唔舒服,點算?Kelly有好嘢開心分享,近排見頭條Jetso App送Smartech環保抽濕盒同智能抽濕機,可以幫你解決潮濕嘅煩惱,總值逾三萬四千二百蚊!

  抽濕機幫到屋企傢俬牆壁「去濕」外,仲可以攞嚟乾衣,夠快又唔會受天氣影響。Smartech呢部智能抽濕機體形細細粒,放喺房或衣櫃抽濕乾衣都好慳位同方便!佢用半導體製冷抽濕,唔用壓縮泵同化學劑,夠晒慳電環保。

  不過,講到環保,另一部環保抽濕盒唔洗插電就用得,用完插電烘乾又可以循環再用,更環保!佢夠晒迷你,放喺衣櫃或者鞋櫃抽濕都得由即日起至二月十七日係頭條Jetso App答中問題同Like Jetso App facebook,就有機會獲Smartech環保抽濕盒同智能抽濕機各一部(價值一千七百九十六蚊),名額十九個,快啲下載頭條Jetso App啦! 

Kelly Chu


hd