Executive日記——麥記線上小遊戲 讓小朋友體驗職場生活

  學校為避疫停課,好多小朋友留在家中,Kelly有計等大家開心上網。麥當勞推出「麥麥關心 食得安心」線上小遊戲,等小朋友穿上麥當勞制服,擔任餐廳員工,體驗麥當勞嘅職場生活!透過有趣嘅互動環節,小朋友可以了解餐廳清潔流程同食品製作過程,例如牛肉漢堡要煎至特定溫度等;小遊戲仲加入個人衛生元素,例如佩戴口罩、洗手方法等,讓大家透過「麥麥關心 食得安心」小遊戲邊玩邊學習。Kelly睇過都覺得好玩又學到衞生知識。線上小遊戲連結:https︰//bit.ly/2HCpTlW

Kelly Chu


hd