Executive日記——新地續寬減租金 逾6000萬刺激消費

  疫情令唔少商場租戶收入大受影響。Kelly知道,新鴻基地產延續二、三月嘅紓困措施,喺四月繼續為旗下商場商戶提供基本租金寬減,並推出一系列刺激消費活動,全方位協助商戶。新地更喺旗下多個商場設置吸塵同洗地機械人,加強商場清潔,令商戶同市民安心。

  新地會按個別行業同商戶嘅實際營運情況,減免佢哋四月份嘅基本租金三至五成,估計大部份商戶都受惠,希望一連數月嘅租金減免可以減輕商戶負擔,尤其喺僱用大批前線員工嘅食肆租戶,以及曾經停業嘅戲院、美容、健身中心等行業。而新地早於二月已推出連串商場優惠同消費獎賞計劃,預計今年內將最少送出六千萬元消費獎賞,以刺激大眾消費。

  The Point「新地商場綜合會員計劃」嘅會員人數達七十萬,覆蓋二十個新地商場,約二千六百個商戶。新地每周會將商場各種推廣優惠以電郵、手機程式訊息同社交媒體等方式,向The Point會員宣傳,而佢哋消費後可以儲分兼換領禮物。為避免會員排隊候換領禮物,特別喺十六個商場設置智能禮物換領站,提供逾二百五十種禮物供會員自助換領,至今換領禮物嘅人次逾萬人!

  同時,為協助餐飲業喺疫情下繼續經營,新地為多個商場設立外賣自取熱線,相信喺全港首批成立外賣熱線嘅商場。

  外賣熱線推出後,平均每個月收到近五千個顧客查詢同外賣定單。新地將密切關注商戶需要,緊貼情況推出進一步措施。

  Kelly希望各商戶能早日重回營運正軌!

Kelly Chu


hd