Executive日記——首置盤煥然懿居收樓 市建局:年輕業主供樓有錢使

  由市區重建局主理、全港首個港人首置上車盤土瓜灣「煥然懿居」,大部份業主收咗樓。申請時候超額認購四十五倍,果然受到市民歡迎。Kelly知道,唔少業主係正值事業打拼期嘅年輕夫婦,每月按揭供款唔超過入息一半,絕對有能力「孭起一頭家」。煥然懿居第二期將推出二百八十個首置單位,相信又會吸引一大班潛在買家認購。  Kelly從市建局行政總監韋志成(CS)口中得知,已經有四百四十個首置業主拎咗鎖匙,當中接近八成嘅業主都喺八十、九十後,佢哋屬於「高收入、低資產」一族,其中七成家庭嘅收入高於六萬元,但資產就唔多過一百萬。CS對小妹話,超過九成業主都有做按揭,當中有一半喺做足九成按揭,而且每月供樓開支唔超過家庭收入嘅一半,反映以市價六二折出售的首置盤,絕對符合年輕買家嘅負擔能力咁話。

  CS仲話,煥然懿居一期仲有四十三個單位未開售,市建局預計八月公佈詳情,售價會以新一期居屋計算折扣率調整,Kelly估計依然會受到唔少首置一族嘅歡迎!喺正旁邊嘅煥然懿居二期亦會推出二百八十個首置單位,市建局已落手設計緊,仲話會盡快推出市場,未儲夠首置嘅朋友仔,就要加把勁啦!

Kelly Chu


hd