Executive日記——歎麥記魚柳早餐送護理產品

  一朝起來,最緊要食個靚早餐。Kelly呢排一早就去麥當勞,因為超級美味嘅「重量級魚柳早晨套餐」回歸啦,仲有新推出嘅「重量級魚柳飽」和「重量級魚柳珍寶套餐」!鍾意大大啖魚柳嘅Kelly好like。

  「重量級魚柳早晨套餐」有特長版魚柳,仲配上嫩滑炒蛋、鬆餅同脆薯餅,滋味無窮。麥當勞仲好有心,聯同威露士、ar FUM紡優美及Na+奈(十八本)一連八星期送出120萬份家居及個人護理產品,快啲去拎番一份啦!

Kelly Chu


hd