Executive日記——色慾男女車Cam片大熱 少年警訊靚抽:搭的士要扣安全帶

  近日有的士嘅車Cam片流出(小圖),片中兩名男女乘客喺後座親熱,網民形容又摷又啜,即刻瘋傳,仲惹起私隱、公眾公德行為等爭議,估唔到少年警訊都抽水,提醒市民搭的士記得扣安全帶,咁女士唔會失重心爬喺男士身上喎。少年警訊前日喺社交平台上載一幅四格漫畫,提醒市民「搭的士嘅路途高低起伏,乘客好容易左搖右擺,所以話最緊要扣好安全帶,唔係好易Chok親……條頸㗎!仲要記得坐直個人呀,因為條安全帶未必可以伸到咁長㗎!」真係靚抽又語重心長。

  近日疫情大反彈,幾名的士司機中招,Kelly都提提大家搭的士必須戴安全帶同正襟危坐外,記住要戴返個口罩,喺車廂內同任何公眾地方都唔太適宜過份親密行為呀!宜家要社交距離呀,知冇!

Kelly Chu


hd