Executive日記——唐樓重建要搵舖搬 呂仔記門鱔燒賣 粉絲趕住食

  大家想食大大粒嘅門鱔燒賣,要抓緊機會啦。以好味門鱔燒賣馳名嘅呂仔記,受唐樓將清拆影響,要搵舖位搬,小妹希望小店喺十一月搬得成。無論點都好,粉絲快啲去力撐咁有本地風味嘅食店啦。

  喺筲箕灣東大街開業四十多年嘅呂仔記,除咗燒賣出名,粉果、咖哩魚蛋、生菜魚肉、碗仔翅等小食都有好多粉絲,仲有腐竹雞蛋、喳咋等多款糖水,唔單止吸引好多人跨區嚟歎,仲有好多明星支持,店內會見到靚仔東主同好幾位名星嘅合照。Kelly日前去幫襯,拮燒賣阿姐認得小妹,仲叫我得閒多啲嚟,原來呂仔記所在嘅一排唐樓,業主將收番清拆改建,而店東仲未搵到新舖位。

  燒賣阿姐話:「附近租貴,十一月前就要搬。」小妹驚聞噩耗,即刻叫齊各款小食同糖水大吃一頓,仲想叫碗車仔麵,點知車仔麵檔阿姐話暫停供應,直至另行通知。

  小妹將呢個消息話畀為食朋友知,個個話不捨,話要去食燒賣,咁又係,城中真係冇另一間小店用正黃門鱔,唔溝其他品種嘅魚肉,仲自家劏魚、起骨、打魚漿等繁複工序,日日新鮮製造,所以憑一粒燒賣,呂仔記就深入民心。

Kelly Chu


hd