Executive日記——曾與染疫鄧達智聚餐 小鳳姐Gigi姐幸無恙

  著名時裝設計師鄧達智(William)確診兩日,佢話畀Kelly知,自己無發燒亦無唔舒服,留喺屋企,等候入院,佢好關心身邊嘅親友,據佢所知,曾經喺七月十一日晚上同佢聚餐嘅徐小鳳(小鳳姐)同黃淑儀(Gigi姐),都做咗檢測,兩人都無事。

  William話,早排為咗趕新書出爐,捱咗一輪通宵,上周四去咗港台主持節目《講東講西》,兩日後接受聯合出版集團網台「一本」嘅訪問,同日去新城為節目《遊山玩水》錄音。至上周一,佢知道接待過佢嘅三聯女公關同新城有員工確診,雖然自己無病徵但唔安心,喺上周五分別由化驗專家朋友和醫生朋友為佢做檢測,兩個樣本結果都呈陽性。

  Kelly噚日致電問候William,佢把聲好醒神,又無發燒,仲服咗中藥,喉嚨舒服咗O添。佢話,約兩星期前同一班好友聚餐,預祝佢新書面世,同場有小鳳姐同埋Gigi姐。佢透露,二人做咗檢測都無事,其他出席朋友亦無病徵。

  不過,William昨天收到消息,佢嘅伴侶陳醫生被界定為緊密接觸者,需要入住檢疫中心,暫時要放低喺多間私院嘅工作。小妹衷心祝福佢同陳醫生嘅生活快啲回復正常啦!

Kelly Chu


hd