Executive日記——港大醫科畢業生各獲五萬元獎勵 超人再撥逾一億齊抗疫

  疫情好嚴重,大家更加要上下一心抗疫。李嘉誠基金會昨天宣佈,推出第二期「愛能助」計劃,再增撥一億零一百萬元,包括向港大醫學院每一名畢業生提供五萬元獎勵,仲撥款支援醫管局病人、非政府機構等等,為大家打氣。Kelly覺得呢1.01億好有意思,為咗香港更好,鼓勵大家做到No.1之外,仲要做好到加零一。

  李嘉誠基金會喺去年推出一億元「愛能助」醫療計劃,與醫管局、港大及中大嘅醫學院合作,為並無得到政府資助而急需診治嘅「夾心基層」病人提供經濟支援。基金會昨天公佈第二期「愛能助」計劃,亮點之一係撥出二千零八十萬元設立醫學院獎勵金,給港大李嘉誠醫學院應屆同其後一屆醫科畢業生作獎勵金,每人可獲五萬元,以鼓勵醫學畢業生留喺港服務。

支援12非政府組織

        基金會上載咗李嘉誠同港大醫學院梁卓偉的片段,李嘉誠在影片中指:「多謝同學有心,實在來說,培養醫學人才好緊要。疫情在香港有很大挑戰,大家都好感謝醫護人員的專業精神、付出和貢獻。人人都要自律,大家一齊同心抗疫。」

        此外,基金會分別撥款二千二百萬元、四千八百萬元同一千萬元,分別支持受疫情影響嘅十二家非政府組織持續佢哋嘅社會服務、支援新嘅治療技術以惠及醫管局嘅病人,以及增加援助養和醫院「心臟導管介入資助計劃」。

Kelly Chu


hd