Executive日記——關嘉美醫生教路 病毒檢測 屋企拭子取樣都得

  政府嘅免費自願病毒檢測好快推出,Kelly覺得大家驗咗會安心啲,但記住保持個人衞生。小妹了解,除咗深喉唾液測試之外,仲有兩種咽拭子取樣方法,包括透過鼻咽和咽喉取樣。家庭醫生關嘉美好有心,佢好仔細同小妹解釋唔同嘅採樣方法有乜技巧,佢提醒大家,若小朋友或長者取樣,要有大人從旁指導同幫助。

  關醫生話,鼻咽拭子採樣並無市民想像中咁難。一開始將條拭子慢慢放入鼻哥,雖然會有一陣痠痛,但一定要撩到深處,探到去近眼角下嘅位置,然後喺鼻骨附近打轉數次,輪流兩個鼻孔各做多次,最後將沾有樣本嘅拭子頭放入試管就搞掂。佢分享,市民可以對住塊鏡做,判斷拭子撩得夠唔夠深,又話事前唔好用鹽水清洗個鼻,「一定要喺最污糟嘅時候做!」

  至於咽喉拭子採樣,關醫生就話要將拭子放到喉嚨椗附近,喺口腔深處左右兩邊都撩吓。佢仲同小妹講,市民喺屋企自行採樣,「完全唔使夾硬嚟,撩一次唔夠,慢慢撩夠十至二十次,無人會催你。」最緊要都係攞得夠多夠準確。

  另外,如果市民自己採集深喉唾液採樣本,關醫生強調,一定要喺朝早起身、刷牙或漱口前做,首先用力將鼻涕索去喉嚨深處,然後發出「Kruuua」一聲,「將最鹹、最濃嗰啖口水吐出嚟」,基本上較鼻咽拭子採樣簡單。

Kelly Chu


hd