Executive日記——中大愛心月餅 助弱勢群融入社會

  Kelly收到中大寄來嘅月餅,覺得好有意義,同大家分享。呢盒「中大愛心月餅」,每盒有四個低糖嘅雙黃白蓮蓉月餅,係中大為支持社會企業,特別委託明愛天糧製作嘅,而明愛天糧係透過經營包點烘培業務,為精神病康復者同殘疾人士創造就業機會,協助佢哋融入社區生活。每售出一盒,中大就會送上一個「中大愛心月餅」給沙田、大埔區的獨居長者,長者可以安坐家中收到月餅,月餅收益將撥捐中大博群計劃,將愛傳出去。

  買「中大愛心月餅」可以傳播愛心,一舉兩得!小妹好支持,大家上網購買啦。

Kelly Chu


hd