Executive日記——香港摩天輪潮玩AR「時光機」

  擴增實境(AR)近年好流行,因為可以帶畀用家嶄新嘅視覺,Kelly最近都玩上癮。香港摩天輪及AIA Vitality公園就追上潮流,推出全新香港摩天輪AR擴增實境應用程式,利用AR科技,透過沉浸式視覺效果,呈獻香港一八九○年代以及一九六○年代嘅美好風光。隨住摩天輪轉動,對應舊時嘅景色,就呈現喺電子裝置上,好似穿越古今,欣賞香港不同時代嘅演變。

  香港摩天輪AR擴增實境應用程式,由香港摩天輪嘅營運者The Entertainment Corporation Ltd.同一眾技術專家共同開發而成,為訪客帶來三個唔同嘅角度遊覽香港,分別係香港開埠之初(1890-1920)、轉變中的城市(1960-1980)同國際大都會。為咗提高準確性,呢個AR應用程式會同時接收多個數據來源,包括GPS、相機掃描及指南針,以及來自摩天輪卡廂嘅遙測數據,確定用家所在位置。

睇睇昔日好風光

  小妹最鍾意嘅原貌,就係香港開埠初期嘅地標性建築,例如有最原本嘅山頂纜車、獅子山同第一代天星碼頭。另外,喺六○年至八○年代嘅經濟發展及基建嘅擴展,包括獅子山寮屋邨、希爾頓酒店及啟德機場等,都好吸引。

Kelly Chu


hd