Executive日記——林鄭大派檸檬 拒採王兟融資建議

  外界唔少人力撐「明日大嶼」計劃,好似前TOM集團行政總裁王兟(見圖)早前喺多份報章頭版登廣告,提倡喺市場融資一萬一千億元作推動,為呢個項目成立新公司,市民可以一人一股方式做大股東。特首林鄭月娥昨日都提到有人喺報紙賣廣告做研究,但就派檸檬講明唔會立即採納佢建議。

  林鄭話呢個係非常值得投資項目,一千公頃土地非常「值錢」,只要問行內測量師包括立法會測量界議員,都會話呢盤生意「係好做得過」;未來兩三年做研究時,會諗各式各樣融資方案。

Kelly Chu


hd