Executive日記——曾國衞解釋因服藥容易眼瞓

  特首林鄭月娥今個星期三喺立法會宣讀《施政報告》,但有記者影到建制派議員唔集中精神聽,政制及內地事務局局長曾國衞就好似好疲倦咁閉目養神。曾國衞昨日就喺記者會主動解釋,話自己近期因身體唔舒服,要食藥,所以比較易眼瞓,承認自己當日狀態唔係幾好,為事件感到唔好意思,但強調依家已經好返好多,多謝大家關心。

        曾國衞話本來醫生建議佢休息一、兩日,但為咗全力支持特首,所以無時間休息,當日食咗藥都要到立法會。佢又話,自己嘅頸椎退化,長時間開會嘅話,要做下頸部活動,所以有時會「擰來擰去」,於是日常開會就鍾意不斷抄寫筆記。

Kelly Chu


hd