Executive日記——半影月食今年上演第三次

  昨日Kelly喺辦公室不時望出窗外,因為天空上演今年最後一次半影月食,亦係今年嘅第三次。呢次月食由昨午三時半開始,至晚上近八時結束,食甚時間喺下午五時四十二分,即係月出後嘅四分鐘,過程(由月出至半影食終)歷時兩小時十八分,小妹一邊睇一邊工作,唔放過呢次天文現象,因為下一次要等到明年嘅五月二十六日嘅月全食了。所謂半影月食,係指月球只進入地球嘅半影,而不進入本影,月亮嘅光度將略為轉暗。

Kelly Chu


hd