Executive日記——港11間食肆上榜 大班樓膺亞洲最佳餐廳 為港爭光

  二○二○年度「亞洲50最佳餐廳」名單揭盅,香港粵菜館大班樓首奪榜首,成為「亞洲最佳餐廳」及「中國最佳餐廳」,為港爭光!Kelly曾經品嚐過大班樓招牌菜,「雞油花雕蒸大花蟹配陳村粉」,花蟹肉滑鮮甜,今年已摘米芝蓮一星,今次攞獎絕對係實至名歸!

  位於中環嘅大班樓已開業十二年,口碑一直甚佳,一道「雞油花雕蒸大花蟹配陳村粉」令Kelly非常難忘。負責人葉一南(右圖)每朝都請退休漁民,喺鴨脷洲街市挑選最靚嘅花蟹,以日式高湯、上等昆布加上蜆肉熬煮嘅湯汁蒸煮,味道鮮甜,同陳村粉係絕配!

  計埋大班樓,今年共有十一間香港餐廳上榜,數目成亞洲之首。其他本港上榜餐廳,分別係:Vea(第十六位 )、Neighborhood(第十七位)、Belon(第二十五位)、Caprice(第二十八位)、8½ Ottoe Mezzo Bombana(第三十三位)、Amber(第三十七位)、Ta Vie(第三十八位)、Mono(第四十四位)、龍景軒(第四十七位),以及家全七福(第四十八位)。

  Kelly都為以上餐廳開心,但提醒各位老饕,好多餐廳本來已經一位難求,日後要更早訂位喇!

Kelly Chu


hd