Executive日記——船灣淡水湖 大潭水塘群 全年水塘釣魚樂 入紙攞牌有得玩

  疫情下,多咗人去行水塘,部份持有牌照者,更可以釣魚。水務署噚日宣佈,四月一日放寬水塘釣魚期嘅先導計劃,容許持有有效釣魚牌照人士今年全年喺船灣淡水湖及大潭水塘群(即大潭上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘及大潭篤水塘)垂釣。Kelly覺得今次係疫情下嘅一大喜訊,釣魚人士享有全年無休嘅水塘釣魚樂,可以不亦樂乎?

  據Kelly了解,船灣淡水湖同大潭水塘群有唔少可食用淡水魚,如福壽魚、鯉魚及鯪魚等等。Kelly提醒各位釣友,喺水塘享受釣魚樂同時,唔好忘記必須遵守釣魚牌照條件同埋規限,要保持集水區、引水道及水塘範圍清潔,切勿將垃圾隨地拋棄或擲入水塘,又或者喺集水區、引水道或水塘嬉水、游泳、清洗及放生動物,包括魚類等,以保障食水安全及公眾健康。污染水塘屬違法行為,一經定罪,可被處罰款最高五萬元同監禁兩年。

申請牌照費用33元

  有意一嘗水塘釣魚樂趣人士,須先向水務署申請牌照,申請人須年滿十三歲,費用為三十三元,有效期為三年。

Kelly Chu


hd