Executive日記——葉劉行山強骨健體

  好多人趁疫情放緩其間,去戶外做運動舒展筋骨。Kelly不時留意各界名人,向佢哋請教做運動嘅恒心。新民黨主席葉劉淑儀就同小妹講,喺剛過去嘅復活節長假,每一日都會喺港島區行山,每次行六至七公里。佢上個月睇醫生,發現骨質密度改善咗,小妹都戥佢高興,證明持久做運動有唔少好處!

  作為立法會議員嘅葉太一向好忙碌,但佢都會趁假日忙裏偷閒,喺屋企附近嘅山徑行山。佢同小妹講,喺啱啱過去嘅長假期,每朝都會行六至七公里,沿途見到「一群群嘅市民、小朋友,仲有唔少外籍人士帶埋寵物上山,大家都好守規矩,戴上口罩,又會特登分開少少行山。」

  葉太仲話上個月做完身體檢查,醫生讚佢骨質密度由負一度,變成正一,代表密度好咗,而血壓和體脂等都好正常。佢就話多得過去一年積極行山、行多咗斜路,呢種負重訓練有助增強骨骼。

  喺飲食業打滾多年嘅稻苗學會會長黃傑龍就話,自己會把握周末時間出遊玩帆船,享受一下「海上遊」嘅時光。佢仲話依家教會開返,可以參與實體活動,覺得好開心,唔少教友都畀like啊!

Kelly Chu


hd