Executive日記——出爐「健康小廚神」 推廣良好飲食習慣

  近年兒童患糖尿病嘅趨勢上升,一般喺兒童階段發病嘅屬二型糖尿病,除咗遺傳因素,不良飲食習慣、缺乏運動同肥胖係肇因。為咗鼓勵小學生認識一型和二型糖尿病,並建立良好飲食習慣,一向以糖尿病防治同教育服務為重點服務之一嘅國際獅子總會中國港澳三○三區(獅子會)舉辦以低糖、低鹽、低油為主題嘅「學界健康小廚神大比併」,經初賽選拔,從逾千名小學生中挑選十五人進入決賽,喺上周六舉行總決賽同頒獎典禮,出席嘉賓包括大會主席吳英杰、獅子會總監梁禮賢醫生、教育局高級課程發展主任林威廉博士、兒童糖尿協會主席鄭馮亮琪、香港營養師協會委員盧庭威、煤氣烹飪中心課程總監黃倩霞、中菜名廚尹達剛師傅同知名美食家謝寧。

  結果由李陞小學嘅柳英彥同學以菜式「開心花園」勇奪「學界健康小廚神」冠軍;秀明小學嘅陳晞兒以「仿真彩虹波板糖」奪亞;軒尼詩道官立小學嘅鄺珈瑤嘅「花花世界」得季軍。

Kelly Chu


hd