Executive日記——超人捐資3000萬 挺中大醫學院升呢

  一向好支持醫學研究嘅李嘉誠,透過佢名下嘅基金會,向中文大學醫學院捐助三千萬港元,優化中大李嘉誠健康科學研究所,透過重組同優化空間,增加供研究人員使用嘅空間;增設十四個實驗台,以提供八十四個實驗單位。同時,新嘅動物實驗設施將可容納嘅實驗小鼠數目大幅提升至三倍;而動物嘅處所將為獨立抽風間隔,大大減低動物間交叉感染的風險。中大話,呢項提升工程會係明年年底完工,中大醫學院可以創造有利環境延攬更多世界級科研人才,開展更多頂尖嘅研究項目,讓香港成就晉身亞洲生物科學嘅創新據點。Kelly為中大科研人員打氣,大家加油呀!

Kelly Chu


hd