Executive日記——改變辦公模式活用空間 滙豐CEO捨大班房 與同事「平起平坐」

  銀行界掀起新辦公潮流,高層紛紛「紆尊降貴」,不再佔用個人辦公室,改與員工「坐大房」。滙控行政總裁祈耀年率先棄用大班房,與員工共用寫字樓工作。而渣打銀行行政總裁溫拓思(圓圖)亦效法,與同事坐在一起奮鬥。

  滙豐行政總裁祈耀年發電郵給同事,話自己搬離咗滙豐倫敦總部四十二樓嘅大班房,將之改用途,開放畀全體員工開會或見客。佢自己就落兩層,同其他員工共用一個大房。Kelly見到祈耀年新嘅辦公地方,係一枱一櫈,附近見到同事嘅座位!祈耀年仲話,滙豐準備逐步減少約四成嘅辦公室樓面,未來三至五年,大部份到期嘅倫敦市中心寫字樓約滿嗰陣都唔會續約,逐步改變辦公模式。

  另外,渣打集團行政總裁溫拓思亦將自己喺倫敦嘅辦公室,改為會議室,開放畀員工用。全球渣打嘅高層亦唔會坐房,一共有八百八十一間,改做會議室。渣打投資總監Andy Halford解釋,疫情令辦公模式發生變化,「專屬辦公室」嘅概念唔合時,以後團隊辦公,需要更有靈活性同空間效益。

Kelly Chu


hd