Executive日記——升值14倍 勁賺逾8.4億元 霍建寧九億沽赤柱兩大屋

  近月有唔少人賣樓,有「打工皇帝」之稱嘅長和聯席董事總經理霍建寧亦趁高位沽貨。Kelly得悉,「霍大班」喺赤柱舂磡角道嘅兩間大屋,早前以公司股權轉售形式易手,市傳價格達九億元,大賺逾八點四億元,升值十四倍。

  公司註冊處資料顯示,「霍大班」持有嘅赤柱舂磡角道六十四至六十六號兩間大屋,分別由Key Success Investment Ltd及Dingford Development Ltd持有,但霍係四月一日停任呢兩家公司嘅董事,並委任張嘉賢(Cheung Ka Yin Catherine)做新董事,反映雙方完成交易,成為新董事嘅張嘉賢應該係新買家。「霍大班」喺一九九二年以一千六百五十萬元買入赤柱舂磡角道六十四號屋,六十六號屋就係九四年斥資四千二百萬元買入,市傳易手價達九億元,換句話講,今次轉售,「霍大班」大賺逾八點四億元,升值十四倍。

  「霍大班」現時住喺深水灣道三十七號,同超人李嘉誠住嘅深水灣道七十九號位處同一條街。因霍家大屋具歐式外形,同埋有個羅馬雕塑泳池,外界形容係「港版梵爾賽宮」。呢間大屋「霍大班」喺○六年以三點五億元買入,現時市值升至逾二十億元。

Kelly Chu


hd