Executive日記——牛奶公司與中電 攜手建太陽能系統

  再生能源受到商界重視,為環保出一分力。牛奶公司同中電公佈,將合作喺惠康新鮮食品中心嘅天台建造太陽能發電系統,預計明年第二季落成,將成為零售業界別最大嘅太陽能發電系統。

  呢個太陽能系統由約二千塊太陽能板組成,安裝喺惠康新鮮食品中心佔地一萬四千平方米嘅天台上,每年產生逾一百萬度可再生能源,相等於近二百五十個家庭一年嘅用電量,用嚟製冷,保存大量新鮮嘅食品。系統嘅再生能源,相等於一萬六千棵樹一年減除嘅二氧化碳量,即約三百七十公噸碳排放量,咁環保,Kelly好like。由於系統仲可以參加中電嘅「上網電價」計劃,將來仲可以為牛奶公司帶來「上網電價」收入。

Kelly Chu


hd