Executive日記——形容人生似打機 要玩到「升呢」 財爺南山邨訪舊地 與同學仔分享經歷

  有南山邨街坊係facebook上載一組相片,財政司長陳茂波現身,佢好親切咁同一班同學仔影相。原來波叔以神秘嘉賓身份,出席咗南山邨區內一間中學嘅畢業禮。佢仲分享自己嘅成長經歷,形容有時人生就好似打機,要有玩到「升呢」嘅決心,勉勵畢業嘅同學仔唔好驚失敗。Kelly就覺得,同學仔可以波叔為榜樣,要學識勇敢咁摸索前路!

  波叔出身基層,喺南山邨長大,睇嚟幾鍾情自己成長嘅地區,過去時不時就到訪南山邨嘅商場同街市。近日佢以神秘嘉賓嘅身份,出席當區一間中學嘅畢業禮。唔少同學仔見到波叔突然出現,相當意外,上前同佢打成一片,相談甚歡,一齊影相留念。

  今年畢業嘅呢批同學,上課考試都幾經疫情影響,相當唔容易,o依家考完DSE等緊放榜,唔知升學定工作好,心情肯定忐忑。波叔喺畢業禮上為佢哋打氣,並分享自己嘅成長經歷,話中學畢業嗰時,佢都對前路感到迷惘,後來做暑期工搵到感興趣嘅發展路向,又鼓勵同學仔唔好驚失敗,形容有時人生就好似打機,要有玩到能「升呢」嘅決心,先可以發現自己嘅潛能。

Kelly Chu


hd