Executive日記——五歲時曾與郭晶晶合照 張家齊獲偶像見證奪金

  國家跳水隊嘅張家齊、陳芋汐喺女子雙人十米高台項目奪金,呢一對喺決賽中年紀最細嘅組合話,佢哋係傳承咗跳水名將郭晶晶同吳敏霞嘅拼勁。Kelly相信身在東奧現場嘅郭晶晶會超開心,因為張家齊細細個受訓時,就當大師姐郭晶晶係偶像,當年仲係小妹妹嘅家齊仲同晶晶開心合照留念。

  中國新一代跳水「夢之隊」奪得人生第一面奧運獎牌,兩個人都細細個開始接受訓練,各有前輩偶像。張家齊以郭晶晶為榜樣,五歲時佢就主動要求合照,合照至今仍掛喺家中牆上。相隔十多年,晶晶以跳水項目評委身份現身東京,監察評判打分是否公正,有機會現場見證小粉絲奪金。郭晶晶好開心話:「看到她們,就想到我以前跳水的時候,其實我覺得她們整個隊伍、東京奧運真的很不容易,推遲了一年,跟着封閉的訓練。」

  如果張家齊東奧之後有機會嚟香港訪問,或者晶晶到北京訪問,兩個人又可以重遇了。Kelly相信兩人一定會再合照,一齊慶祝一下兩人相隔多年,同時為中國爭光。

  至於陳芋汐,由六歲起接受訓練,最初因畏高未能完成動作,遭教練訓斥。但佢挺過來,全靠前輩嘅支持和鼓勵,而陳芋汐就視吳敏霞為偶像。中國真係一個運動強國,勁呀!

Kelly Chu


hd