Executive日記——專科醫生講解兒童近視 家長不容錯過

  都市人生活忙碌,想要輕鬆守護健康,其實都好簡單。〈頭條開Live〉×〈東周網〉嘅「醫思.健康好easy」,上星期聚焦「兒童近視」問題,眼科專科醫生楊德怡講解兒童患上近視成因、如何發現小朋友有近視,甚至教你點樣預防及治理,Kelly認為家長們絕對不容錯過。

  疫情令好多小朋友都需要網上學習,家長都擔心佢哋經常對住電子屏幕,會影響視力。楊醫生指根據最新統計,六歲小朋友患近視嘅比率達百分之十八,而十二歲因近視而需要戴眼鏡嘅小朋友,更高達百分之六十二。而深近視又會引致眼睛其他問題,所以要及早處理,避免近視不斷加深。

  楊醫生亦指出幾項兒童患近視時會出現嘅徵兆。若小朋友真係有近視,楊醫生亦介紹幾項藥物及非藥物嘅治理方法。想睇就快快嘟一嘟個QR code啦!

Kelly Chu


hd