Executive日記——林鄭記者會蝦碌 《施政》落地有聲

  特首林鄭月娥昨日發表《施政報告》,佢之後出席記者會回答問題,點知途中發生咗個小插曲。當特首講到天水圍居民好多時都要長途跋涉咁反工,原本擺放喺展示架上嘅一份《施政報告》,唔知點解「啪」一聲跌咗落地,連特首都停一停發言,低頭睇吓身邊發生乜事,在場人員就急急腳擺返好份《施政報告》。

  呢次《施政報告》共三萬幾字,特首用咗成兩個幾鐘去宣講,當中最常出現嘅字詞係「發展」,總共出現咗一百六十九次,其次係「土地」同「教育」,各出現咗六十同五十二次。不過,今次報告僅提及十八次「青年」字眼,回顧特首第一份《施政報告》就提及三十五次「青年」,一八年講到六十四次「青年」及三十次「青年人」,同埋上年嘅三十三次。

Kelly Chu


hd