Executive日記——昂坪市集親子新趣味 大鸚鵡小丑帶小朋友賞大自然

  「圓規」走咗,風雨退下,昂坪市集出現咗一個奇景,飛嚟一隻好大好大嘅鸚鵡,佢身上七彩繽紛嘅羽毛,吸引成班小朋友同佢一齊玩!原來呢隻大鸚鵡同小丑搭昂坪360纜車上咗市集,欣賞大自然嘅風光,仲好開心同小朋友一齊觀賞大自然美景咁話。

  呢隻大鸚鵡,有成六七呎咁高,同小丑上到昂坪市場取景畫畫,仲見到周圍有由藝術家畫嘅壁畫,全部都以大自然為主題,啱晒呢兩個大自然愛好者。小朋友見到大鸚鵡同小丑,個個都好開心,爭住同佢哋玩,又影相留念,家長見到都笑逐顏開。

  大鸚鵡同小丑唔係淨係掛住畫畫咁簡單,佢哋仲帶小朋友喺昂坪市集走一圈,欣賞大自然嘅生態,仲講吓大自然嘅故事。參與呢次戶外活動嘅木偶藝術表演家阿Ben話,好開心同昂坪360纜車合作,同小朋友訪客一起喺風景好靚嘅昂坪市集欣賞動植物。佢仲話,為咗增加趣味性,佢喺嚟緊嘅八個周六同周日,每日中午十二點同下午兩點會喺市集等大家,仲會加演雜耍,咁家長同小朋友就要留意啦。

Kelly Chu


hd