KellyChu - 港台電視 首播《長津湖》|Executive日記

十一國慶就要來臨,鍾意國慶電影嘅影迷亦有福喇!Kelly得知,喺十月一日晚上九點三十分,港台電視31將會首播中國影史票房冠軍《長津湖》,但係只此一場,有興趣嘅朋友記得準時入座!

關注國慶電影嘅影迷,十一假期可以留意下港台電視31。為慶祝國慶,今年港台組合咗歷年轟動嘅幾套國慶電影,其中首推去年屢破影史紀錄嘅《長津湖》,呢套電影製作陣容同口碑都冠絕同類影片,雖然港台一直打算同市民分享,喺香港嘅免費電視頻道播,以此作為國民教育接入點,但一直沒傾好版權。
  但今年國慶,港台終於同博納影業集團達成協議,攜手喺港台電視31播出《長津湖》,而今次亦喺香港免費頻道嘅首播,不過,係僅此一場,無網上重播,大家記得喺十月一日當晚九點三十分準時入座。
  港台電視31之後亦會連場好戲,會喺十月九日播出《我和我的祖國》、十月十六日《我和我的父輩》、十月二十三日《建軍大業》,都喺周日晚上,有興趣嘅朋友唔好錯過!
Kelly Chu

hd