Cally - 聽周國賢音樂會|商界講呢啲

疫情持續咗咁耐,相信大家都身心疲累,想聽吓音樂治癒心靈。小妹之前就去咗《YESSSSSS UA x周國賢九展音樂會》,UA話今次門票係全部免費送畀客戶同遊戲得獎者,多謝大家多年嚟嘅支持。周國賢喺音樂會一次過唱咗16首歌,同大家打打氣,觀眾聽到啲激昂嘅歌,會企起身攞住UA神臂打氣棒搖擺,又會開埋手機燈伴唱,氣氛好好啊!
Cally

hd