Shimba工作室——【5G 虛擬與真實的連線】Market Play By Uncle Ray今年初講過 5G(第 5 代行動通訊網路)爭奪戰,持份者為搶佔市場各出奇謀。話說 5G 嘅傳輸速度比 4G 快最少十倍(>1000 Mbps 對 100 Mbps),下載一套片長 1 小時嘅 4K 影片只需 10 秒,十分厲害。它那大寬頻、低延遲及高可靠嘅特性,適合嘅應用場景好廣泛,包括電子競技、家庭娛樂、物聯網、車聯網、雲端計算、智慧能源、無線醫療及建構智慧城市等。上星期香港電訊喺啟德郵輪碼頭舉辦了首個 5G 科技嘉年華,介紹 5G 技術响不同行業上嘅應用。它佔地面積逾十萬平方呎及採用充滿未來感的設計,而樓高兩層的展覽區劃分為七個核心主題,包括 5G 及智慧城市、企業方案、金融科技、全球網絡、革命性生態系統、流動方案、智慧生活。還設有 9 大互動體驗區來讓大家親身感受一下 5G 嘅威力。當中有不少有趣嘅應用,包括展現智慧城市嘅 Smart Kiosk、智能回收機同智慧燈柱等等。STEM 方面有「智能課室」,讓大家親身體驗由學生編寫程式操控嘅機械臂「過三關」對戰遊戲。AI 版「你畫我猜」及「Shadow Art」,大家只要簡單勾畫物件輪廓及用手影戲方式做出 12 生肖圖案,AI 會即時猜測你所畫嘅圖案及手影做出的所屬生肖,十分好玩。此外,更少不了多場供業內人士交流及探索未來趨勢嘅座談會。5G 將會是下一波徹底改變我哋生活嘅巨浪,你準備好未呢?

hd