Shimba工作室——【中國式的加密貨幣 】Market Play By Uncle Ray中華人民共和國成立 70 周年,已經躋身為世界第二大經濟體。數據上,新中國在經濟發展成就的確輝煌。從 1952 年到 2018 年,中國 GDP 從 679.1 億元人民幣升至 90.03 萬億元,實際增長 174 倍。中國人民人均 GDP 從 119 美元提高到 6.46 萬美元,實際增長 70 倍。全國鐵路營業里程 13.2 萬公里,當中包括高速鐵路 3 萬公里,分別居世界第二和第一。中國在軍事及經濟等各方面發展迅速,一方面值得國人鼓舞,另一方面亦挑起了世界第一強國嘅戒心。中美貿易戰邊走邊打,看不到停戰之餘更有機會開打金融戰。早前,特朗普揚言要把中國貨物及金融擠出美國本土以外,話要將喺美國上市嘅中國公司除牌,亦禁止美國公司投資中國大陸云云。姑勿論事情發展如何,地球仍會繼續轉下去,新事物嘅發展亦唔會停下來。以加密貨幣市場為例,近來十分熱鬧,委內瑞拉政府正在研議加密貨幣的法定地位,令比特幣及以太幣首次有機會成為政府認可的法定貨幣。Facebook 喺今年 6 月再次宣佈計劃喺 2020 年推出自家製的加密貨幣 Libra,隨即再引起了包括美國及中國人行在內嘅全球央行的關注和擔憂。至 8 月中,中國人民銀行經過 5 年多嘅深耕研究後,亦宣布希望可以盡快推出中國式嘅加密貨幣,有望可以搶先一步推行。雖則後兩者跟去中心化的的加密貨幣嘅操作不大相同,但這兩顆巨石已經為加密貨幣市場激起了千千萬萬重浪了!

hd