Shimba工作室——【Home Office 宅生活】Market Play By Uncle Ray

為對抗疫情,不少企業、學校及政府機構已實行 home office。執行前確實有不少疑問,如何滿足《僱傭條例》?如何確保工作效率及生產力?怎樣支援在家工作嘅同事?少咗面對面嘅直接溝通,無法從表情及語氣解讀,容易造成誤會,一旦搞得不好,團隊間出現爭拗,便會打擊士氣。資訊及溝通軟件嘅保安工作亦係一個挑戰。但從另一角度來看,可以將 home office 視為轉變營運模式嘅試點,突破空間規限帶來彈性或可節省經營成本,亦可以為自律及有責任感嘅同事提供一個驗證機會。工作時候走去遠足耍樂,無疑係一個送人頭嘅行為。

在家工作減少外出機會,保持社交距離有助抗疫。但長時間宅在家中不免沉悶,精神難集中工作自然事倍功半,效率便會越來越低!據聞維他命 B 群可以令大家保持清醒,提升能量。其中維他命 B3 可以消除疲勞,維他命 B6 幫助維持精神集中,而維他命 B9 同維他命 B12 仲可以分別提高警覺性和增強記憶力,不防一試!

題外話:美國暢銷能量補充劑 5-hourENERGY™ 能量補充劑裡面含有嘅維他命 B 群,有助大家保持清醒,提升能量及工作效率!依家仲做緊優惠,係指定商戶每枝平均價只售港幣$20(原價每枝$30),有齊香橙味同蜜桃茶味!


hd