Shimba工作室——【置業宜居温哥華】Market Play By Uncle Ray

經常被選為「全球最宜居城市」之一嘅温哥華,以天然景觀優美及多元文化見稱,自然成為港人嘅移居熱點之一。過去一年疫情肆虐全球,但卑詩省嘅地產市道卻有超乎預期嘅良好表現。環球央行放水同低按揭利率環境,更有望繼續推動當地樓市發展。卑詩地產協會剛發佈嘅《 2021 年第一季度房地產市場分析報告》中,預測今年地產市場持續活躍,全省房屋銷量估計將出現高達 15% 嘅增長。但卑詩省嘅整體房屋供應量就追唔上銷售速度,以致今年市場供應明顯緊張。大溫哥華地產業協(REBGV)嘅 2020 年度樓市報告亦指出,去年大溫地區嘅住宅成交量按年升 22.1%,單是 12 月嘅成交量按年更急增 53.4%。計劃移居温哥華又打算置業嘅朋友,要密切留意當地物業市場發展喇!題外話﹕

致力發展成為溫哥華智能環保式生活社區嘅 Oakridge 位於 Cambie Street 及41st Ave 交界,毗鄰天車站,駕車往返溫哥華市中心及國際機場亦十分方便。由著名發展商 Westbank 及 Quadreal Property Group 策劃,項目包括豪華住宅、超過 300 間商舖的名店商場、創意工作空間、全溫哥華最大社區中心、10 公頃綠化公園、音樂場地及世界知名芭蕾舞表演藝術學校 Goh Ballet 等。有興趣嘅朋友可於本周五至周日去 SQM(咫尺環球置業)喺香港中環皇后大道中 15 號置地廣場約克大廈 10 樓舉行「溫哥華物業展銷會」了解一下!

hd