Shimba工作室——【即日快件派送幫到你】Market Play By Uncle Ray

網購市場喺疫情影響下急速擴張,本地中小企都積極開拓網絡業務,我哋嘅Jetso App LIVE Shop 都要應對不少挑戰。要保持競爭力,用戶體驗固然重要,而成敗往往取決於物流服務質素。曾有國際網店平台指出,能夠提供即時速遞嘅企業,可以將銷售量同轉化率大幅提高近倍,可見物流速度對提昇銷售額同回購率所起嘅關鍵作用。但要平衡成本、速度及可靠度就難倒一眾投身電商嘅中小企。

幫到你,幫到你!順豐香港日前推出「即日快件派送速度升級」服務,客戶只要喺星期一至五(香港公眾假期除外)中午截單前寄出文件或包裹,收件人即日下午六時前就會收到,務求做到「上午寄下午到」而無須額外收費。喺現有收費維持不變嘅情況下,客戶可以率先體驗速度升級嘅派送服務,協助開通無限商機。雖然該服務喺現階段只適用於本地指定工商區範圍內寄出及收件,但大部份鐵路沿線嘅工商區域如中上環、旺角、觀塘及一些較偏遠嘅熱門工商地區等亦覆蓋其中;其後更會擴展至全港各區住宅客戶添!想喺唔增加營運成本嘅情況下提升公司服務質素及競爭力,就要快人一步搶先採用喇!想了解更多詳情,請瀏覽:https://bit.ly/33kVO52!

hd