B女靚馬——健康愉快瞄準慶典盃

第三場三級賽千四米。我揀?「健康愉快」做重心,睇番佢跑同程一向準繩,至於最近試閘亦佳態盡現,當時佢早段守在第二位,沿途走得好順,而且仲愈跑愈有力,臨到終點壓倒內側馬匹勝出,姿態非常從容。按現時進度,相比今場對手絕不輸蝕,而且排好檔起步,只要出閘順利,就有能力奪走慶典盃。配腳我揀「加州星球」同「韋小寶」。

第九場三班千四米。我就鍾意「冰雪奇遇」,記得佢上季煞科於末段衝上取勝,走勢令我嘆為觀止!歇暑後今場復出跑千四,同時升上三班,雖然難度提高,但我認為佢有能力克服。事實上,佢近期晨課走勢悅目,今場只要唔好內閃,兼且早段若守到好位,相信末段可再次展現強橫後勁。配腳我揀「合夥雄心」同「自勝者強」。
B女

hd