B女靚馬——運高八斗長期高水準

第六場三班千二米。我最鍾意「運高八斗」,睇番佢陣上表現一直保持高水準,明顯質高早熟。今次賽前試咗兩課大閘,最近一課出閘後即刻搶放,鞍上人全程都守住好位,馬匹就愈走愈順,最終獲得第二名,狀態非常勇銳。今場只要出閘後能夠搶欄順走,我認為好有機會贏馬。配腳我揀「電源之駒」同「綠色有料」。
  第八場三班千二米。我就揀「識贏」做重心,佢上季四戰,全部有獎金收,演出忠心準繩。其中總場次797早段放得好快,而且沿途走二疊,走位稍為蝕章,去到末段才被「電源之駒」追過,最終得第三名,表現絕對收貨。早前佢試閘都係放頭,而且仲一放迄終,姿態非常吸引。今次有幸排黃金一檔,隨時可以一如試閘般直領到底贏馬。配腳我揀「東方飛影」同「翩翩君子」。
B女

hd