B女靚馬——保羅承傳再下一城

 今晚跑全泥地,先睇四場二班一六五○米,我就揀「保羅承傳」做重心水。仍上仗末段走勢好勁,沿途以一放迄終姿態直領到底,小妹同馬主夫人一起為馬兒打氣,場面十分緊張,最終打開勝利之門,大家都非常開心。今仗捲土重來,佢狀態相比上仗更佳,加上在從化密密做工夫,本身又曾贏泥地,唔排除今次能夠再下一城。配腳揀「黃金甲」同「好好心得」。
  第六場四班千二米。我最鍾意「創奇蹟」,佢上仗跑同程得亞軍,當時出閘後留守得較後,而且賽事步速亦唔算快,但到接近入彎開始,見佢開始大步追上,直路衝勢更愈來愈勁,氣勢十足,結果只是敗給「加州威勝」,表現極討好。今場強手遠去,而且繼續負輕磅,只要發揮出上仗水準,今場應可打開勝利之門。配腳我揀「年少有威」同「黃腳鱲」。
B女

hd