B女靚馬——駿皇星試閘吸引

  今日賽事編排三場泥地,我最鍾意第二場「駿皇星」,此駒上季跑泥地千二曾經贏馬,性能有根有據,早前連課試閘走勢吸引,兩次都輕鬆勝岀。今次配馬雅只要早段放得出,然後移入內欄,相信好有機會跑入三甲,絕對不能忽視。同場我會要埋「鋼鐵福陞」同「一路順風」。

  另外,第九場跑直路賽,我就揀咗「傳盛」呢匹路程專家做馬膽。佢上季八戰同程只得一次甩三甲,表現忠心準繩。八月尾出試泥閘,早段反應良好,明顯勇態繼續保持。今場排六檔算幾好,只要出閘後能夠搶前順走,隨時一放到尾,三甲非常穩陣。同場我要埋「大金庫」同「知道再勝」。B女

hd