B女靚馬——蒜頭本色一放到底

  頭場「蒜頭本色」雖然今場初跑泥地,不過近兩次試泥閘都表現好好,再睇佢今場排四檔兼改配薛恩,各方面條件都有利,只要能夠順利帶搶出,隨時由頭帶到尾,好大機會贏馬。同場我揀埋「帝豪寶駒」同「中華精神」。

  第四場「榮冠大道」由上季中開始一再跑得接近,今次加程跑千四,睇佢上仗直路衝刺帶點均速,預料增程只會更合發揮。今次賽前曾試大閘,外觀同狀態都較之前更靚,冷門值得一博。同場我揀埋「獵狐章者」同「坪山新星」。B女

hd