7-Eleven的HOTSHOT熱賣點於今日起推出麻油味公仔麵。
7-Eleven的HOTSHOT熱賣點於今日起推出麻油味公仔麵。

麻油味公仔麵是不少港人心中最愛,7-Eleven的HOTSHOT熱賣點於今日起推出麻油味公仔麵,並由即日至9月13日,一連5日送出共5000份7仔地道滋味早餐,推廣期間只要每日中午12時正登入活動網站,參加遊戲,便有機會得到免費早餐。

HOTSHOT熱賣點早餐除了有餐肉米粉和芝士腸米粉外,新加入麻油味公仔麵,配搭魚蛋5粒或燒賣5粒或烚蛋1隻以及熱飲一杯。由9月9日至9月13日,每天中午12時正,登入「7仔地道滋味早餐遊戲」活動網站hsgame.711campaign.com,根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味早餐」,即有機會享用美味熱賣點早餐B乙份。每天首1000名得獎者,將在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS)獲得「熱賣點早餐B免費電子換領券」的連結,以換領熱賣點早餐B 乙份。所有參加者更可獲得$3電子優惠券,於購買熱賣點早餐B時使用。

每個登記的手提電話號碼最多只可獲得「7-Eleven熱賣點早餐B免費電子換領券」乙張。換領券不可兌換現金及使用時須受有關條款約束。所有得獎者於本月22日或之前仍未兌換獎品,將作棄權論。

遊戲玩法:

根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味早餐」,於20秒內將適當的食材向下拉至合適的位置,完成一份7仔地道滋味早餐!每天首1,000名完成遊戲並輸入姓名及香港有效手提電話號碼之參加者,即可獲得「7-Eleven熱賣點早餐B免費電子換領券」乙張。


資料整理:Lancy
[email protected]

於20秒內將適當的食材向下拉至合適的位置,完成一份7仔地道滋味早餐。
於20秒內將適當的食材向下拉至合適的位置,完成一份7仔地道滋味早餐。
根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味 ... 獲得早餐B免費電子換領券」乙張。
根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味 ... 獲得早餐B免費電子換領券」乙張。

今天起一連5日送出共5,000份7仔地道滋味早餐。
今天起一連5日送出共5,000份7仔地道滋味早餐。
香蒜撈麵配搭魚蛋,飽肚下午茶之選。
香蒜撈麵配搭魚蛋,飽肚下午茶之選。

麻油味公仔麵配上餐肉,經典港味配搭,另加烚蛋1隻配上熱飲。
麻油味公仔麵配上餐肉,經典港味配搭,另加烚蛋1隻配上熱飲。
湯米粉配上芝士腸再加雞扒,配上一杯熱飲。
湯米粉配上芝士腸再加雞扒,配上一杯熱飲。