Juicy叮|屯門慈雲山連日有黑色蟲蟲飛入屋 網民:係金龜無害㗎


踏入雨季,本港天氣易受低壓糟影響,經常出現驟雨、潮濕等狀況,同時是蚊蟲繁殖的旺季。本港多區接連有網民表示,近日有體形如同一隻手指公大小、外殼黑色的昆蟲飛入屋,擔心是害蟲,影響家居環境衞生及家人健康。

日前有網民在fb專頁「屯門友」投稿,指今周內四度在家中發現一種外殼黑色、頭部有角、體形略大的昆蟲,大約有拇指大小,連大廈後樓梯也見其蹤影,遂向網民了解是甚麼品種的昆蟲。

該隻昆蟲外殼黑色、頭部有角、體形略大。fb「屯門友」圖片
該隻昆蟲外殼黑色、頭部有角、體形略大。fb「屯門友」圖片
該隻昆蟲外殼黑色、頭部有角、體形略大。fb「屯門友」圖片
該隻昆蟲外殼黑色、頭部有角、體形略大。fb「屯門友」圖片
有網民指近日每晚都見到一隻黑色蟲飛入屋。fb「屯門友」圖片
有網民指近日每晚都見到一隻黑色蟲飛入屋。fb「屯門友」圖片

多位網民其後紛紛留言,指近日亦頻頻見到這種昆蟲,估計牠應是金龜,「無害㗎,佢哋有趨光性,放返走就得啦」、「落大雨就由佢避下雨,其實好多昆蟲身上嘅細菌都唔高傳染性」、「我都出現3次,捉到就在窗口放佢走」、「晚晚最少都有兩三隻」、「近排晚晚有,捉到就放返出窗外,捉唔到就由佢」。

慈雲山亦有網民指近日晚上都有兩隻類似的昆蟲飛入屋,「今日係屋企捉咗2隻,呢隻啱啱飛咗落枕頭邊,諗住拎紙捉走佢,轉頭肚已反」。有網民亦回覆表示,該昆蟲為「金龜」,不具攻擊性,只食果實,呼籲樓主不用擔心,但亦有人指家中小朋友被該昆蟲嚇到,「上個星期到今日,已經捉咗幾隻,每晚熄燈後飛出嚟,嚇到我個仔冇覺好瞓」、「我屋企都飛入一隻,嚇親小朋友」。
有居於慈雲山的網民指,近日同在走廊發現一隻黑色蟲。fb「慈雲山資訊交流」圖片
有居於慈雲山的網民指,近日同在走廊發現一隻黑色蟲。fb「慈雲山資訊交流」圖片

翻查資料,黑金龜為本港常見品種,多生長於軟身泥土。每年4至6月為繁殖期,牠們會在每日傍晚時分開始出動,成蟲後會先交尾,後覓食。每隻金龜的平均壽命約為200多日至一年。

立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ