Juicy叮|寶馬超跑泊鴨寮街 車牌「炫富」被圍 網民揭下場超慘


有黑色寶馬超級跑車日前停泊在深水埗鴨寮街,由於車牌「炫富」惹來大批市民圍觀,有網民追蹤該寶馬下落,發現該超跑其後下場超慘,惹來網民熱議。

【點擊即睇|超跑鴨寮街「炫富」實況↓↓↓↓】

寶馬超跑疑車牌「炫富」,惹來大批市民圍觀。(香港突發事故報料區FB相片)
寶馬超跑疑車牌「炫富」,惹來大批市民圍觀。(香港突發事故報料區FB相片)
超跑泊在鴨寮街,大批市民圍觀。(香港突發事故報料區FB相片)
超跑泊在鴨寮街,大批市民圍觀。(香港突發事故報料區FB相片)
有網民留意到跑車貼地式泊車方法。(香港突發事故報料區FB相片)
有網民留意到跑車貼地式泊車方法。(香港突發事故報料區FB相片)
有網民留意到跑車貼地式泊車方法。(香港突發事故報料區FB相片)
有網民留意到跑車貼地式泊車方法。(香港突發事故報料區FB相片)
有黑色寶馬超級跑車日前停泊在深水埗鴨寮街,惹來大批市民圍觀。(香港突發事故報料區FB相片)
有黑色寶馬超級跑車日前停泊在深水埗鴨寮街,惹來大批市民圍觀。(香港突發事故報料區FB相片)
網民對事件議論紛紛。
網民對事件議論紛紛。
網民分應。
網民分應。
網民反應。
網民反應。

有網民在「香港突發事故報料區FB」群組發帖,指有寶馬超跑在鴨寮街被大批人圍觀,帖文附有相片,見到該輛寶馬的車牌以英文寫著「暴發戶」,其「炫富」車牌引來不少途人圍觀,議論紛紛。

不少網民指車牌顯示「新有錢」,泊在鴨寮街對比強烈:「特登整個景點比你哋去打卡留念 用心良苦。」另有網民指,該款跑車屬寶馬2009年發表的油電混合跑車,「呢架舊車嚟,2014年已經有賣。」車牌雖有「炫富」意含,但車型有點舊,配不上新富感覺。

部分網民指出,跑車屬違泊,懷疑因此引來大批市民圍觀:「拖得。」「香港仲有人圍觀車嗰下奇怪,又唔係好特別,又唔係車展,定其實係阻街?」有網民則聯想到該車可能被鎖車:「好期望部車可以停喺第一城。」另有網民留意到跑車停泊時,整部車非常貼近地面,驚訝於這種奇特的停泊方式:「係新嘅泊車模式?成架車要坐晒地先夠防盜安全。」不過有網民則指出這屬「升降避震」,「(這款車)特點是門向上開,車胎個度在開車時會升起不貼地,停車會降低到貼地。」

【點擊即睇|超跑「炫富」後下場↓↓↓↓】

該輛超跑其後在另一處違泊狂食「牛肉乾」。(香港突發事故報料區FB相片)
該輛超跑其後在另一處違泊狂食「牛肉乾」。(香港突發事故報料區FB相片)
該輛超跑其後在另一處違泊狂食「牛肉乾」。(香港突發事故報料區FB相片)
該輛超跑其後在另一處違泊狂食「牛肉乾」。(香港突發事故報料區FB相片)
網民追蹤該輛超跑的下場。(香港突發事故報料區FB相片)
網民追蹤該輛超跑的下場。(香港突發事故報料區FB相片)
網民幽默地表示,該車雖狂食「牛肉乾」,但「大把錢唔怕」。(香港突發事故報料區FB相片)
網民幽默地表示,該車雖狂食「牛肉乾」,但「大把錢唔怕」。(香港突發事故報料區FB相片)
超跑停泊在深水埗鴨寮街車牌「炫富」惹熱議。(香港突發事故報料區FB相片)
超跑停泊在深水埗鴨寮街車牌「炫富」惹熱議。(香港突發事故報料區FB相片)

對於該車的最後下場如何,有網民其後發相片分享,從相片看到該車在另一處違泊後,一小時狂食三張「牛肉乾」,車頭更夾有一張紙條寫著:「唔好咁過份,一個鐘之後果!」但有網民留言幽默地指:「大把錢唔怕。」

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ