【MARINI睇樓客】黃先生:有意認購兩房作自住

MARINI睇樓客黃先生稱,現居住於觀塘區,認為該盤開價合理,計畫認購2房單位作自住之用,雖然康城區交通未算完善,加上商場仍未興建好,但長遠仍睇好區內發展。