Previous Next

阿里巴巴創辦人馬雲退休後很少出現在公眾視野,近日有網友在澳洲墨爾本的酒店偶遇馬雲,看來正在受悠閒時光,網上也流出他和外國友人一家合影的照片。

網友在墨爾本發現馬雲蹤影。
網友在墨爾本發現馬雲蹤影。
馬雲與莫利一家合照。
馬雲與莫利一家合照。
1980年馬雲15歲時認識小莫利。
1980年馬雲15歲時認識小莫利。
馬雲與小莫利已相識43年。
馬雲與小莫利已相識43年。
馬雲穿布鞋、喝可樂,看來非常悠閒。
馬雲穿布鞋、喝可樂,看來非常悠閒。
馬雲與莫利一家大合照在網上流出。
馬雲與莫利一家大合照在網上流出。

網友目擊馬雲玩身墨爾本柏悅酒店,他穿著短袖T恤和布鞋,桌上有一瓶可樂,看起來相當休閒隨興。網友發文猶疑:「要不要來偶遇一波?」

眼尖網友認出馬雲與一人開心合照,似是他的貴人莫利。有人在微博發表馬雲和這家人的合照,還詳述這段故事。

微博「IT之家」報道,1980 年夏天,正在西湖邊找老外練習英語的馬雲偶然認識了來自澳洲的莫利一家,那年只有 15 歲的馬雲還是個中學生,老莫利經常帶著兒子小莫利找馬雲談天,馬雲小莫利年紀相仿,很快就熟絡了。

西湖分別之後,馬雲和莫利一家成為了筆友,雙方經常通信,老莫利給馬雲回信時還經常糾正馬雲的語法錯誤。1985 年,老莫利邀請馬雲前往澳洲旅行,儘管當時馬雲申請簽證 7 次才成功前往紐卡斯爾,不過這段經歷也徹底改變了他對於世界的看法。

回到杭州後,雙方不僅保持了通信,老莫利還為正在杭州師範學院讀書的馬雲提供支持,兩年間共寄送了200澳元。( 1,080港元)馬雲在2017 年以 2600萬澳元(1.4億港元)的獎學金計劃回報老莫利曾經給予他的指導和支持,當時澳洲紐卡斯爾大學宣佈,獲阿里巴巴董事局主席馬雲通過馬雲公益基金,拿出2600萬澳元設立 「馬-莫利獎學金」項目 (The Ma & Morley Scholarship Program)。這是紐卡斯爾大學有史以來收到的最大規模捐贈。馬雲稱,這項獎學金旨在支持那些想要探索世界、用自己的腦袋思考世界的人們。據悉在馬雲的家和辦公室里,一直都放着他與莫利一家的合影。

阿里巴巴聯合創辦人馬雲2年前淡出大眾視野,今年初他在香港與泰國首富、正大集團資深董事長謝國民等人密會,掀起各界關注。日前又有網友目擊馬雲出現在澳洲墨爾本的柏悅酒店與朋友會面,他穿著短袖T恤和布鞋,桌上還有一瓶可樂,看起來相當休閒隨興。

有網友在社群平台上PO文聲稱,目擊馬雲出現在澳洲墨爾本的柏悅酒店,他腳穿布鞋,喝著可樂,時不時低頭滑手機,看起來十分悠閒,「要不要來偶遇一波?」

還有眼尖網友指出,照片中與馬雲一起開心合照的人,很有可能是馬雲的貴人莫利。莫利在1980年與家人從澳洲前往中國杭州旅遊,意外結識想要練習英文的馬雲,他還曾提供經濟援助,因而被視為是改變馬雲一生的重要人物。這部分的資訊雖然尚未獲得證實,但還是在微博上掀起網友熱議。


《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ